Sudové víno

K dobrej zverine patrí neodmysliteľne aj dobré víno. A to nie len ako nápoj ale aj ako jedna zo surovín, ktorá sa veľmi často vyskytuje v receptoch na zverinu.