Údené klobásy

Údené klobásy patria k tradičnému slovenskému folklóru. V našej ponuke nájdete kvalitné údené poctivé klobásy s obsahom kvalitného mäsa zo zveriny.